Enneagramcoach | Database
   

Mirjam Cappon

gecertificeerd enneagramcoach sinds 2010

 
Spaarnzichtlaan 22
2101 ZM Heemstede
023-5292082 Mobiel 06- 50555650
 
www.capponcoaching.nl
 
Wat mij in mijn werk vaak heeft getroffen is de enorme kracht van mensen, juist als ze geconfronteerd worden met de beperkingen die het leven hen soms oplegt. Een terugval in fysieke mogelijkheden raakt mensen diep in hun kern. Dan gaat het in essentie om de vraag hoe je vanuit persoonlijke kracht weer opnieuw richting aan je leven kunt geven. In dat proces ligt de focus op het vinden van een nieuwe balans in het persoonlijk leven en/of de werksituatie. Vanuit deze ervaring ben ik steeds meer geboeid geraakt door het coachen van mensen die om wat voor reden dan ook een stagnatie in hun persoonlijke ontwikkeling ervaren en zicht willen krijgen op wat hen belemmert in het werkelijk volgen van hun persoonlijke wensen.
Mijn deelname aan de NOTE heeft geleid tot het ontwikkelen van een diepgaand inzicht in zowel mijn eigen- als andere typepatronen. Tevens heeft het mij geleerd met grote mildheid naar mijzelf en anderen te kijken. Ik ervaar het als een krachtig verdiepingsmodel en procesversneller. Ik gebruik het binnen mijn eigen coachpraktijk als aanvullend instrument en ervaar dat het zeer effectief en verhelderend werkt.